Deze windrotor staat op de Markerwadden eilanden in het Markermeer en voorziet samen met de geplaatste zonnecollectoren voor de energievoorziening van de nederzetting. De oorspronkelijke opstelling is geplaatst in Maart 2020 en na verschillende praktijktests zal in oktober 2021 de nieuwe rotor volgen. De nieuwe rotor en de daarbij behorende generator is nog beter op elkaar afgestemd en zal al bij lagere windsnelheden een goede opbrengst genereren.